<< Főoldalra   < További anyagok
2013. augusztus 7..
IBAN, Swift, BIC - Bankkódok a nemzetközi pénzvilágban

Akik a banki átutalások nemzetközi vonatkozásában is tevékenykednek, tudják, hogy a hazai bankszámlaszámon túl különböző egyéb kódokat és azonosítókat is alkalmazni kell. A legfontosabb az úgynevezett IBAN kód (International Bank Account Number), melyet az Európai Unió 1999. évi kezdeményezésre dolgoztak ki és vezettek be. Az IBAN kóddal alkotott számlaszám valójában egy kedvezményezett bankszámla, lehetővé teszi az országok bankszámlaszámainak egységes és egyértelmű azonosítását minden országban, bárhol nyitják meg vagy kezelik azt, illetve a nemzetközi átutalások automatizálásának megkönnyítésére is használják.

Az IBAN kód
Az IBAN szabványt végül 2003-ban ISO 13616 számon, „Bank és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások - Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) elnevezésű nemzetközi szabványa” néven fogadta el a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. A SWIFT-kóddal együtt használva lehetővé teszi, hogy bankközi forgalom költsége a nemzetközi viszonylatban haladja meg a belföldi bankforgalom költségét.

Az IBAN kód országonként eltérő, ami közös bennük:
- az első két karakter az adott ország szabványos országkódja (ISO 3166)

- elektronikus formában a kód egyben, szóközök s egyéb elválasztó karakterek nélkül,

- nyomtatásban négyes csoportokban, szóközzel elválasztva írandó.
Az első négyes csoport másik két (a harmadik és a negyedik) jegye egy ellenőrzőkód. Az első négy karaktert követő csoportok a nemzeti „alap bankszámlaszámot” (Basic Bank Account Number BBAN) írják le. Nem írott formában a nemzetközi bankszámlaszámot megelőzi az „IBAN” rövidítés említése.

Néhány jellegzetes IBAN számlaszám (a második oszlop a kód hosszát jelzi):
Országkódok
Mielőtt folytatnánk a kódok bemutatását, ki kell térnünk egy roppant fontos részre, az országkódok kérdésére. A napi gyakorlatban egyre gyakrabban fordul elő, hogy valamilyen céges fejlesztés során a fejlesztők, a rendszertervezők hasra ütve „gyártanak” egyéni ország azonosító kódokat, jelzéseket. Ez egyrészt roppant káros a kompatibilitás miatt, másrészt nehezen érthető, ha valaki(k) önhatalmúan szembe mennek a nemzetközi alapszabványokkal!

Az hivatalos ország azonosítókat ugyanis az 1974-ben definiált ISO 3166 szabvány - pontosabban annak a ISO 3166-1 része - írja le, mely a világ minden országához három azonosítót rendel:
- ISO 3166-1 alpha-2, a kétbetűs kódokat tartalmazza, ezek szerepelnek domainnevekben.

- ISO 3166-1 alpha-3 a hárombetűs kódokat tartalmazza.

- ISO 3166-1 numeric az ENSZ Statisztikai Részlege által meghatározott három számjegyű kódokat tartalmazza.
Az alpha kódok az országnévhez tartoznak. Ha egy ország neve megváltozik, akkor új alpha-2 és alpha-3 kódot kap. A numerikus kódok az ország területéhez tartoznak, új numerikus kódot a határok változásakor utalnak ki.

Példa az országkódokra (wikipédia)
A szabvány aloldalai ország specifikusak, alább hazánk megyéinek és egyes városainak ISO szabvány szerinti kódjai láthatók:
Végül érdekesség képen az USA egyes belső kódjai, melyek közül néhány további oldalra mutat:
A SWIFT kód
1994-ben fogadták el ISO 9362 számon (Bank - Banki adatátviteli üzenetek - Bankazonosító kód néven) a bankok azonosítására szolgáló kódrendszert, a SWIFT vagy más néven BIC-kódot. Meghatározza a bankok egyetemes azonosító kódjának felépítését és összetevőit, célja a bakközi ügyintézés automatizálása.

A SWIFT elnevezés a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) nevének rövidítéséből, a BIC a Bank Identifier Code (bankazonosító kód) rövidítéséből ered.

A kód 8 vagy 11 karakterből áll:
Számlaszámok felépítése, ellenőrzés

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a napi bankforgalmi gyakorlatban használt azonosítók közül az IBAN-kód létrehozott azonosító, míg a SWIFT (BIC) kód, az országkódok vagy a nemzeti számlaszámok megállapodások alapján kiosztottak és definíciók szerinti formátumúak.

Ebből következik, hogy ezektől eltérni egyrészt nem szabad, másrészt egyedi azonosítók „kitalálása” akkor is botorság, ha az egyébként nem akadályozza a nemzetközi pénzforgalmat!

A legfontosabb tehát az ellenőrzés!

A nemzetközi pénzforgalomban gondot okoz, ha egy átutalásnál hibás kódot használunk. Ugyancsak nem árt a beérkező számlák esetében, ha a kibocsájtó számlaszámát/IBAN-kódját ellenőrizni tudjuk.

Az első ellenőrzési lehetőség, ha ismerjük az egyes országok bankszámlaszám struktúráját és az ebből keletkeztetett IBAN kód felépítését!

Az European Banking Resources (http://www.ecbs.org/) honlapján sok érdekességet találunk. Például számos ország számlaszám struktúráját…
… IBAN és BBAN struktúrákat…
… de országonkénti csoportosításban hozzáférünk a bankok alapadataihoz is…
Nemzetközi vonatkozásban talán az Online Bank Swift Code Database (http://www.swiftbic.com/) oldal biztosítja a legtöbb információt a témában!

Egyrészt országonkénti bontásban találjuk az adott bankok teljes listáját:
A hazai bankok listájának eleje:
Az említett honlap második hasznos szolgáltatása a SWIFT-kód kereső. Az alábbi ábrán például egy kód alapján derítettük ki egy bank „kilétét”…
Mielőtt eljutnánk az IBAN-kódok területére, egy újabb akadályt kell leküzdenünk!

Az IBAN-kód generálásához ugyanis szükségübk van egy újabb azonosítóra, az úgynevezett bankkódra, más néven a branch kódra. A branch kód egyedi módon azonosítja a világ bármelyik pénzintézetét. Szabványosított és országonként eltérő felépítésű:
A fenti ábrán az Online Bank Swift Code Database (http://www.swiftbic.com/) oldalán fellelhető listából kiderül, hogy Magyarország branch kódja 7 karakteres és 3 + 4 számjegyből áll, amit egy további ellenőrző számjegy követ.
Ez pedig nem más, mint a magyar bankszámlaszámok ELSŐ 8 jegye!

Nézzünk minderre egy példát.

Látogassunk el a http://www.ibancalculator.com/ oldalra, ahol olyan hasznos funkciókat találunk, mint az IBAN kód generálás vagy ellenőrzés, bank  vagy bank kód keresése. Van még egy bankszámlaszám ellenőrzési rész is, de ebben a hazai adatok nem szerepelnek…

Tehát lépjünk be az oldalra és válasszuk ki a
Find bank/bank code/BIC menüt, válasszuk ki Magyarországot és írjuk be a keresendő bank névhez, hogy OTP:

Az eredmény egy hosszú lista:
Mielőtt rátérnénk az IBAN-kódok használatára, pár szóban térjünk ki a kód lényegére.
Sok hasznos információ olvasható az IBAN kódokról például az alábbi dokumentumban:
http://www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf

Az IBAN-kódot elsődlegesen az Európai Gazdasági Térség (European Economical Area - EEA) tagállamai használják a tagállamok közötti pénzügyi tranzakciókhóz, de más földrészek további államai is sorra csatlakoznak a rendszerhez.

A Európai Gazdasági Térség tagországai közé tartoznak az EU tagállamok, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország.

Az Európai Gazdasági Térségen belül az átutalások esetén a kedvezményezett IBAN számlaszámának és bankjának BIC azonosítójának kitöltése ajánlott, mert ezen adatok hiányos vagy nem megfelelő helyen történő kitöltése nem csupán plusz díjat, hanem az átutalás visszautasítását is maga után vonhatja.
Nagyon fontos, hogy tájékoztassuk partnereinket a saját IBAN számlaszámunkról és a SWIFT (BIC) azonosítónkról!

Ahogy az már a korábban leírtakból következik, az IBAN azonosító tagállam és bankfüggő.
Ez azt jelenti, hogy a kialakításához szükség van a országkódra és az azott országon belül a számlavezető bank azonosítójára és magának az adott számlának a számlaszámára.
Ebből az is adódik, hogy az IBAN-kód "arculata" egyáltalán nem egységes, sőt!
Nézzünk minderre pár példát:
Kicsit zavaró, hogy kizárólag budapesti fiókokat kapunk eredményül…

A lista második oszlopa tartalmazza a bankfiókokat, a harmadikban látjuk a SWIFT-kódokat, míg a negyedikben találjuk a bank kódokat, azaz a branch kódokat.

Erre van szükség amikor IBAN-kódot generálunk!

Mielőtt azonban rátérnénk erre a területre, végezzünk el egy viszontellenőrzést! Most egy bankkódról derítsük ki, hogy melyik bankkal állunk kapcsolatban.

Az előbbi oldalon most egy számlaszám első HÉT jegyét (példának a 1040235-öt) írjuk be a
Bank code or BIC mezőbe… és az eredményként megkapjuk a bank (bankfiók) nevét, BIC azonosítóját és a címét:
Az IBAN-kódokat alkalmazó országokban minden számlatulajdonosnak egyedi IBAN-azonosítója is van!
Az egyedi azonosító létrehozása eredetileg a számlavezető bank dolga, de ezt mi is megtehetjük - például egy nemzetközi tranzakcióhoz nem kell bemennünk a bankunkba, hanem a saját magunk generált kódot adhatjuk meg a tranzakcióhoz -, például a bankunk honlapján található kódgenerátorral. Gyakorlatilag az összes bank honlapján elérhetünk valamilyen alkalmazást.

Például a CIB Bank oldalán ilyen van. (Érdekes a CIB formátum tiltása…)
„Izgalmas" megtalálni az OTP kalkulátorát - eldugták az angol nyelvű oldalak közé - és kizárólag OTP számlaszámokat fordít.
És egy „hivatalos” NAV generátor a https://openkkk.nav.gov.hu/Dokumentumok/Egyebek/iban_nk.html oldalról. Legalább ellenőrzi a számlaszámot…
Az IBAN-kód gyakorlatilag az eredeti bankszámlaszám, az országkód és a két adatból képzett ellenőrzőszámból áll. Az ellenőrzőszám képzése az úgynevezett MOD 97-10 - melyet az ISO 7064 szabvány definiál - matematikai módszerrel képezhető. Ugyancsak e módszerrel történhet az ellenőrzés is. Az első lépésben a országkód és a számlaszámból készül egy kétjegyű ellenőrzőszám, ami majd az IBAN kód első négy jegyében az országkódot követi, az ellenőrzés során pedig a helyes  IBAN-szám a MOD97 módszerrel 1 (azaz egy) eredmény ad.

A CLEAN PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszert felkészítettük az IBAN számok kezelésére, erről itt olvashatnak részletesebben.

A MOD 97-10 módszer alkalmazása a magyar számlaszámokra
(Forrás: Magyar Nemzeti Bank)
Az algoritmus kezdete előtt a 16 számjegyből álló számlaszám végét nullákkal 24
jegy hosszúra kell kiegészíteni.

1. A következő 16 hosszú belföldi számlaszámból indulunk ki:
11773016-11111018

2. A 16 hosszú belföldi számlaszám kiegészítése 24 jegy hosszúra a következő
eredményt adja:
11773016-11111018-00000000

3. Töröljük az összes nem alfanumerikus karaktert, majd állítsuk elő a számlaszám
elektronikus formáját!
117730161111101800000000

4. Egy mesterséges IBAN számot kell képeznünk úgy, hogy a 3. pontban található
számlaszámot kiegészítjük az országkóddal és az azt követő 00-val.
117730161111101800000000HU00

5. A konvertáló tábla segítségével a betűket számokká konvertáljuk.
117730161111101800000000173000

6. Vegyük az első 9 számjegyet és képezzük a modulo 97-et!
MOD(117730161;97)=1213713 és a maradék= 0

7. Miután a maradék nulla volt, ezért vegyük a következő 9-es csoportot és képezzük
ismét a modulo 97-et!
MOD(111101800;97)=37

8. A maradék 37, ezért a következő 9-es csoport kialakításához a számlaszám
fennmaradó részéből 7 jegyet veszünk, amelyek elejére illesztjük a maradékot.
MOD(370000001;97)=0

9. A megmaradt csoporttal végezzük el a maradékos osztást!
MOD(73000;97)=56

10. Végezetül a maradékot ki kell vonnunk 98-ból, hogy megkapjuk az ellenőrző
számot.
Tehát az ellenőrző szám (98-56=) 42

Ennek megfelelően a magyar számlaszámból képzett IBAN:

HU42117730161111101800000000
1. 117730161111101800000000HU42
2. 117730161111101800000000173042
3. MOD(117730161;97)=0
4. MOD(111101800;97)=37
5. MOD(370000001;97)=0
6. MOD(73042;97)=1 tehát helyesen számoltunk.

Ellenőrzés