Adatvédelem

Clean-Soft Kft. (1135 Budapest, Tahi út 53-59; cégjegyzékszám:01-09-562780), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a Vállalatunkkal fennálló felhasználói kapcsolatára figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk:

Adatkezelés jogalapja: Kijelentjük, hogy adatkezelésünk minden esetben hozzájáruláson alapul, melyet ügyfeleink adatainak első közlésekor, a regisztráció alkalmával és annak az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatának elfogadásával, elektronikus úton ad meg.

Kezelt adatok köre: Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk kiterjed minden, a regisztráció folyamán, illetve esetleges későbbi profil-módosítás folyamán megadott adatára (név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó), továbbá kiterjedhet minden nyilvános forrásból beszerezhető adatra, valamint az alkalmazás használata során átadott bármely egyéb adatra, így különösen a Felhasználó helyzetére, koordinátáira.

Adatkezelés célja elsődlegesen felhasználó egyedi hozzáférésének biztosítása az alkalmazáshoz, annak szolgáltatásaihoz, így különösen térkép-funkcióhoz a koordináták kezelésével, továbbá marketing és reklám tevékenységek folytatása, valamint Adatkezelő vállalat belső statisztikai kimutatásai elkészítésének lehetővé tétele.

Adatok megismerhetősége és az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak: Személyes adatait az Adatkezelő minden esetben bizalmasan, a technika mindenkori állása szerinti elérhető leghatékonyabb módon kezeli és tárolja. Adatok megismerésére, kezelésére, feldolgozására kizárólag a Clean-Soft Kft. képviselői és annak mindenkori munkavállalói jogosultak.

Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és Felhasználó közt fennálló felhasználói viszony teljes tartama alatt és azt követően mindaddig, amíg Felhasználó adatainak törlését nem kéri.

Ügyfél jogai: Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését, illetve zárolását. Ezen túl Adatkezelő kérelemre tájékoztatást ad az általa kezelt ügyféli adatokról, azok forrásáról, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről, tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Jelen tájékoztató ingyenes és minden esetben a lehető legrövidebb idő alatt, azonban legfeljebb 30 nap alatt teljesítendő.

Jogorvoslat: Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha azt törvény rendelte el. Ugyancsak tiltakozhat amennyiben a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetekben. Adatkezelő a tiltakozást a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és arról döntést hoz. Amennyiben ezen döntéssel Felhasználó nem ért egyet, úgy jogosult az ellen bírósághoz fordulni (30 napon belül). Ezen túl az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén Felhasználó panasszal jogosult élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

Kapcsolat

Kérés érdeklődés esetén szívesen állunk rendelkezésére!

Telefonszámaink:
Ügyfélszolgálat:+36 1 237 8070
Fax:+36 1 237 8079

Email címünk:
Információ kérés:info@cleansoft.hu
Ajánlat kérés:sales@cleansoft.hu
Demo kérés:demo@cleansoft.hu

Irodánk:Budapest, Tahi utca 53-59, 1135.

Google Map | Megközelítés

Irodánk Angyalföldön, a Béke utca - Tahi utca kereszteződésének közvetlen szomszédságában, a Fáy utcai VASAS sportteleppel szemben, a Rákos pataknál a Tahi Center irodaházban található!
A pontos címünk: 1135. Budapest, Tahi utca 53-59.

Köszönjük szépen megkeresését, munkatársunk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Megközelítés: Gépkocsival a belváros felől a Váci út-Lehel utca - Béke utca vagy a Ferdinánd híd-Lehel utca - Béke utca irányban, a Hungária körút-Róbert Károly körút-Lehel utca-Béke utca, Buda és Angyalföld irányából a Róbert Károly körút-Teve utca-Szegedi út-Béke utca vonalon, illetve a Váci út felől a Gyöngyösi utca / Fiastyúk utca-Béke utca irányból lehetséges. Újpest irányából a Béke utcán tudnak eljutni hozzánk.

Tömegközlekedéssel a 3-as Metró Lehel téri és Újpest Városközpont állomásától a 14-es villamossal, illetve a 105, 30, 30A és 20E autóbuszokal közelíthető meg irodánk.

Értesüljön elsőkézből híreinkről, legújabb megoldásainkról: iratkozzon fel havi hírlevelünkre. Miért éri meg Önnek?

Közösségi média

Kövessen minket a közösségi médiában is

LinkedIn | Blog.hu | Google+

MIÉRT ÉRI MEG ÖNNEK?


ÉRDEKLŐDÉS


REGISZTRÁCIÓ


Miért érdemes regisztrálni?
Regisztrált felhasználóink számára elérhetővé válnak azok a menüpontok,
amelyek segítséget nyújtanak a naprakész számviteli és ügyviteli munkavégzéshez.